Voorwaarden

Voorwaarden

Voorwaarden, auteursrecht, copyright & gebruiksovereenkomst

 

Website en content
Alle foto’s & video’s op deze website zijn eigendom van René Nobel en zijn beschermd door de Nederlandse auteurswet. Foto’s, tekst, lay-out en overige content mogen niet worden gedownload, ingescand, gekopieerd, vermenigvuldigd, afgedrukt, opgeslagen, gewijzigd, (digitaal) bewerkt of anderzijds worden gebruikt zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de fotograaf.

Gebruiksovereenkomst
De foto’s & video’s van een reportage mogen gebruikt worden binnen de privésfeer en voor persoonlijke doeleinden. Het publiceren van foto’s & video’s door anderen dan de fotograaf is niet toegestaan. Foto’s & video’s mogen niet worden gebruikt voor fotowedstrijden of andere toepassingen die niet binnen de bedoelde privésfeer vallen.
Voor commerciële doeleinden is schriftelijke toestemming van de fotograaf vereist, alsmede een passende vergoeding. Een ieder die foto’s en of films wil gebruiken voor commerciële doeleinden, wordt verzocht contact op te nemen met de fotograaf.

Foto’s & video’s voor uw website
Van iedere hoge resolutie foto die u ontvangt, kunt u een verkleind exemplaar ontvangen. Deze verkleinde bestanden zijn bedoeld voor website gebruik en mogen, voorzien van naamsvermelding van de fotograaf, worden geplaatst op uw website, blog, sociale media pagina of forum.

Auteursrecht en portretrecht volgens de Nederlandse wet
Met de overdracht van beeldmateriaal, in welke vorm dan ook, wordt geen afstand gedaan van het auteursrecht. De maker van een foto, hierna te noemen de fotograaf, is ten alle tijden de rechthebbende over het door hem of haar gemaakte materiaal. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen blijft het beeldmateriaal eigendom van de fotograaf. Eventuele vermeldingen van het eigendom (zoals een watermerk of © melding) zijn niet noodzakelijk om aanspraak te kunnen maken op het auteursrecht. Het auteursrecht is van kracht zolang de maker leeft en blijft tot zeventig jaar na zijn of haar dood in handen van de erfgenamen.

Het portretrecht is alleen van kracht bij beeldmateriaal dat in opdracht is gemaakt. In tegenstelling tot mensen, hebben dieren volgens de Nederlandse wet geen portretrecht. Dit betekent dat foto’s van uw (huis)dieren door de fotograaf mogen worden gepubliceerd in zowel promotionele als ook commerciële publicaties.

Voorwaarden
Wanneer u een reportage boekt bij René Nobel Fotografie, geeft u automatisch aan op de hoogte te zijn van de gehanteerde voorwaarden en het auteursrecht en deze te respecteren.

René Nobel Fotografie is niet aansprakelijk voor claims of rechterlijke vervolging die zou voortspruiten uit het onrechtmatig aanleveren van materiaal dat indruist tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen.